Stratejik Araştırmalar Merkezi

Misyon ve Vizyon

Merkezin misyonu; Ulusal ve uluslararası konularda ikili bölgesel ve küresel işbirliği çerçevesinde; siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelikli konularda, modern çağın beraberinde getirdiği yeni olgu ve gelişmeler ışığı altında (dijitalizasyon, sürdürülebilirlik, inovasyon vb.) bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemektir. Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin vizyonu; Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda çağın gereklerine uyum sağlayan, topluma katma değer sağlayan önemli bir paydaş olarak, bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmelere rehberlik eden bir merkez olmaktır.