Stratejik Araştırmalar Merkezi

Teknoloji ve İnovasyon

Almanya’da 2011 yılında Hannover fuarında lanse edilen Endüstri 4.0, diğer bir deyişle Akıllı Sanayi Devrimi,  işlerin ve süreçlerin otomatik hale getirilerek değer üretilmesi fikrine dayanmaktadır. Bu devrim tüm sektörlerde dijital dönüşümü başlatarak yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına, sistemlerin yeniden tanımlanmasına, çalışma ve iletişim yöntemlerinin değişmesine yol açmaktadır. Bu dijital dönüşüm ve yenilikçi üretim sürecinde işletmeler rekabet avantajı elde edebilmek için bilgi teknolojileri ve bilgi sistemlerine yatırımlar yapmaya hızla devam etmektedirler. Söz konusu teknolojiler arasında; siber fiziksel sistemler, yatay ve dikey entegrasyon, nesnelerin interneti (IoT), öğrenen robotlar, büyük veri ve veri analitiği, yapay zeka, bulut bilişim, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, akıllı fabrikalar yer almaktadır.

 

Sonuç olarak, ülkelerin sanayileşme düzeyleri ile refah durumları arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda, yeni teknolojileri hayatın içine katarak uyumun sağlanabilmesi son derece önemlidir. Dolayısıyla yapısal anlamda teknik gelişimin yanı sıra toplumların ve bireylerin bu tarz teknoloji dönüşümlerine hazır hale gelmeleri gerekmektedir. İşte bu nedenle dijital teknolojiler ve inovasyon alanında araştırma yapmak, bilimsel çalışmalara katkı sağlamak üzere BUSAM Teknoloji ve İnovasyon Araştırma Masası kurulmuş bulunmaktadır.

 

Önemli bağlantılar:

Technology and Innovation Report 2021:

(2021 Teknoloji ve İnovasyon Raporu)

 

Tech Trends 2021:

 

Küresel İnovasyon Endeksi:

 

Top 10 Industry 4.0 Trends & Innovations in 2021

(2021'deki En İyi 10 Endüstri 4.0 Trendleri ve Yenilikleri)

Araştırma Masaları İçin Öneri, İstek ve Yorum

Hangi Masa/Masalar İçin Öneri, İstek ve Yorum İleteceksiniz?
Ek

This field is required