Stratejik Araştırmalar Merkezi

Sürdürülebilirlik

Amacımız

Sürdürülebilirliğin üç ana başlığı olan; çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişim alanlarında bilimsel çalışmalar yapılması, yapılan araştırmaların desteklenmesi, konuya ilişkin küresel ve yerel eğilimlerin yakından takip edilerek yeni nesillere sürdürülebilir bir gelecek bırakmak adına, uzun ve kısa vadeli hedeflerin belirlenmesi ve stratejiler geliştirilmesi. 

Neden Sürdürülebilirlik?

Sürdürülebilirlik; mevcut kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla birlikte gelecek nesillere bu kaynakları tüketmeden hatta sahip olduğumuz kaynakları geliştirip güzelleştirerek teslim etmemizi, onlara daha iyi yarınlar hazırlamamızı sağlar. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası alanda yapacağımız her faaliyet sürdürülebilir bir büyüme hedefi ışığında sosyal, çevresel ve ekonomik alanların tamamında bir büyüme ve ilerleme ile gerçekleştirilmelidir. İşte bu nedenle bizim için ve bizden sonraki nesiller için oldukça önemli olan sürdürülebilirlik alanında araştırma yapmak, bilimsel çalışmalara katkı sağlamak üzere BUSAM Sürdürülebilirlik Araştırma Masası kurulmuş bulunmaktadır.

Önemli bağlantılar:

Araştırma Masaları İçin Öneri, İstek ve Yorum

Hangi Masa/Masalar İçin Öneri, İstek ve Yorum İleteceksiniz?
Ek

This field is required